Sudski tumač za talijanski jezik

Prijevod koji izdaje ovlašteni sudski tumač i koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom naziva se ovjereni prijevod.

Prevoditeljska agencija Prevoditelj.com (prevoditelji i sudski tumači) raspolaže stalnim stručnim sudskim tumačima za talijanski jezik i nudi izradu ovjerenih i neovjerenih prijevoda s i na talijanski jezik iz različitih područja.

Našim prevoditeljima na raspolaganju je i svakodnevna podrška pravnika, za slučajeve kada je to potrebno da bi kvaliteta prijevoda bila besprijekorna.

Prevoditelj.com – sudski tumač za engleski jezik i druge jezike

Vrste prijevoda (sudski tumači, i druge vrste prijevoda)

 

Ovjereni prijevod stručnih tekstova – Prevoditeljska agencija ABIS – Zagreb osigurava prevođenje i ovjeru svih vrsta stručnih tekstova (npr. medicinske dokumentacije, ugovora, međunarodnih natječaja/tendera i sl.). Ovjereni prijevodi stručnih tekstova najsloženiji su i najzahtjevniji oblici prevođenja gdje pri prevođenju stručni prevoditelj i ovlašteni sudski tumač uvijek konzultira stručnjake (inženjere, pravnike, liječnike i sl.) radi kontrole u usklađenja terminologije s poslovnom praksom.
Ovjera sudskog tumača za talijanski potrebna je kod prijevoda isprava koji će se koristiti u službene svrhe, kao što su rodni listovi, vjenčani listovi, smrtni listovi, presude, sudska rješenja, svjedodžbe, diplome, prijepisi ocjena, potvrde o nekažnjavanju, potvrde o prebivalištu, punomoći, osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole, izvadci iz sudskog registra, certifikati, deklaracije, itd.

Način obračuna – sudski tumač za talijanski – cijena prijevoda:

  • 1 prevoditeljska kartica = 1500 znakova (bez razmaka, razmaci se ne računaju!), PDV je uključen u cijenu
  • Cijene po prevoditeljskoj kartici definiranoj po principu 1 kartica = 1500 znakova s razmacima, ili po drugačijim principima, značajno su niže od cijena navedenih u cjeniku i moguće ih je dobiti na upit

Pošaljite nam vaš dokument –> besplatna procjena
Prevoditelj.com posjeduje ISO certifikate prema zahtjevima normi ISO 9001:2008 (sustav upravljanja kvalitetom) i EN 15038:2006 (sustav upravljanja kvalitetom za prevoditeljske tvrtke).