Prijevodi bez ovjere sudskog tumača (neovjereni prijevodi dokumenata)

Neovjereni prijevod dokumenata je prijevod koji ne sadrži ovjeru sudskog tumača. Najkraće rečeno, pisani neovjereni prijevod je pisani prijenos teksta s izvornog jezika na ciljni jezik.
Neovjereni prijevodi najčešće se dostavljaju i prevode u elektroničkom obliku (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, PDF i slični formati). Neovjereni prijevod dokumenata izdaje se u papirnatom ili elektroničkom obliku. Kod neovjerenih prijevoda nije nužno slijediti format izvornog teksta (broj stranica, raspored na stranici i sl.). Format se dogovara s naručiteljem prijevoda. Različit format se može upotrebljavati ako to izvorni tekst zahtijeva.

Neovjereni prijevodi najčešće se izrađuju i naručuju za tekstove i isprave kao što su: upute za uporabu, internetske stranice, životopisi, prospekti, brošure, katalozi, dopisi, jelovnici, turistički vodiči, letci i dr.

Ovjereni prijevod dokumenata

Prijevod koji izdaje ovlašteni sudski tumač i koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom naziva se ovjereni prijevod. Ovjereni prijevod čini prijevod izvornog teksta i potvrda istovjetnosti prijevoda s izvornikom (ovjera sudskog tumača) te žig i potpis sudskog tumača. Rok važenja ovjerenog prijevoda je neograničen, ako zakonom nije drugačije određeno. Sve isprave koje su u izvorniku na stranom jeziku trebaju biti prevedene na službeni jezik odnosne države od strane sudskog tumača za određeni strani jezik, kako bi imale dokaznu snagu u pravnom prometu neke države. Samo ovjereni prijevod određene javne ili privatne isprave ima dokaznu snagu javne isprave. To znači da sve isprave koje su izvorniku na stranom jeziku, kako bi imale dokaznu snagu u pravnom prometu neke države, moraju biti prevedene i ovjerene od strane sudskog tumača. Ovjereni prijevod potreban je prilikom ostvarivanja prava u postupcima pred svim tijelima državne uprave, javnim bilježnicima kao i pred sudovima.

Ovjera sudskog tumača potrebna je kod prijevoda isprava koji će se koristiti u službene svrhe, kao što su rodni listovi, vjenčani listovi, smrtni listovi, presude, sudska rješenja, svjedodžbe, diplome, prijepisi ocjena, potvrde o nekažnjavanju, potvrde o prebivalištu, punomoći, osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole, izvadci iz sudskog registra, certifikati, deklaracije, itd.

Prijevod dokumenata cijena:

Prijevod dokumenata na engleski, prijevod dokumenata na njemački i na više od 30 različitih jezika –  već od 60 kn po stranici/kartici teksta! Pošaljite nam svoj dokument –> besplatna procjena

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na brojeve telefona 01/48 28 042; 098/91 81 945 ili na adresu e-pošte info@prevoditelj.com

(Prijevod dokumenata Zagreb i svi ostali gradovi).