Prevođenje diplome

Prevođenje diplome, prijepisa ocjena ili svjedodžbe

Prevođenje diplome povjerite prevoditeljskoj agenciji ABIS. Diploma i školska svjedodžba predstavljaju dokaz o stupnju stečenih znanja. Prijepis ocjena je isprava koja pruža detaljne podatke o postignutim rezultatima tijekom školovanja. Diploma, školska svjedodžba i prijepis ocjena su službeni dokumenti.

Prevođenje diplome na njemački, prijevod diplome na engleski, prijevod diplome na francuski ili prevođenje na druge jezike…

Pisani prijevod s ovjerom sudskog tumača osobnih dokumenata kao što su diploma, školska svjedodžba ili prijepis ocjena podrazumijeva prijevod koji ima pravnu valjanost i istovjetan je originalu diplome, školske svjedodžbe ili prijepisa ocjena što jamči sudski tumač za pojedini jezik. Prijevod diplome, školske svjedodžbe ili prijepisa ocjena s ovjerom sudskog tumača mora sadržavati tekst potvrde, mjesto i datum prijevoda, broj koji odgovara rednom broju Dnevnika prijevoda i ovjera odnosno potpis i otisak pečata sudskog tumača.

Prevedenu i ovjerenu diplomu, školsku svjedodžbu ili prijepis ocjena moguće je preuzeti prema dogovoru na način koji Vam najviše odgovara (poštom ili osobno).

Prevedenu i ovjerenu diplomu, školsku svjedodžbu ili prijepis ocjena moguće je i dostaviti na zahtjev. Ovjera diplome, školske svjedodžbe ili prijepisa ocjena od strane sudskog tumača uključena je u cijenu prijevoda.

Cijena prijevoda diplome, školske svjedodžbe ili prijepisa ocjena s ovjerom sudskog tumača za slučaj hitnosti se obračunava na temelju osnovne cijene prijevoda diplome, školske svjedodžbe ili prijepisa ocjena i dodatka za hitnost.

Vašu diplomu, školsku svjedodžbu ili prijepis ocjena u svakom trenutku, brzo i jednostavno može prevesti i ovjeriti netko od naših sudskih tumača.

Najčešća pitanja:

U koliko primjeraka se dobije ovjereni prijevod diplome?

Kad naručite prijevod s ovjerom sudskog tumača dobijete jedan uvezeni primjerak, a po potrebi i skenirani primjerak (treba zatražiti unaprijed).

Svaki dodatni primjerak naplaćuje se prema važećem cjeniku, a može se naručiti u bilo koje vrijeme (i naknadno), jer se svi ovjereni prijevodi izrađeni u prevoditeljskoj agenciji ABIS arhiviraju.

Hoće li se zvanja po starom sustavu prevesti u zvanja po novom sustavu (npr. imam diplomu po ‘starom sustavu’ na kojoj piše: diplomirani inženjer, hoće li mi u ovjerenom prijevodu diplome pisati ‘magistar’)?

Ne. Prijevod ‘diplomirani inženjer’ npr. na engleski jezik glasit će: ‘graduate engineer’. Sudski tumači nisu ovlašteni i ne smiju interpretirati akademske nazive, tim više što nije svaki ‘diplomirani inženjer’ prema starom sustavu automatski ‘magistar’ prema Bolonjskom sustavu. Potvrde o pravu na korištenje akademskog naziva izdaju fakulteti, a svako neovlašteno korištenje akademskog naziva (bez potvrde fakulteta) predstavlja prekršaj i kažnjava se visokom novčanom kaznom (Članak 13 Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju).

Važno je naglasiti da fakulteti izdaju potvrde o korištenju akademskom stupnja i usklađivanju s Bolonjskim sustavom, pa se takva potvrda može dati sudskom tumaču na prijevod.

Usklađivanje  sustava ocjenjivanja, mjernih jedinica, i sl.

Sudski tumač u svom prijevodu neće pretvarati mjerne jedinice npr. centimetre u npr. inče. Isto tako neće pretvarati ocjene u druge sustave. Npr. 5 u A kod američkog sustava ocjenjivanja ili 5 u 1 kod njemačkog sustava ocjenjivanja. To nije moguće jer ne postoji ekvivalentnosti svih stupnjeva ocjenjivanja.

Sudski tumač stavit će napomenu na kraju prijevoda o sustavu ocjenjivanja u hrvatskoj ili u drugoj zemlji, ako je to potrebno.