Prijevod koji izdaje ovlašteni sudski tumač koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom naziva se ovjereni prijevod.

Prevoditeljska agencija Prevoditelj.com (prevoditelji i sudski tumači) raspolaže stalnim sudskim tumačima za talijanski jezik i nudi izradu ovjerenih i neovjerenih prijevoda s i na talijanski jezik iz različitih područja.

Našim prevoditeljima na raspolaganju je i svakodnevna podrška pravnika, za slučaj kada je to potrebno, kako bi kvaliteta prijevoda bila besprijekorna.

Prevoditelj.com – sudski tumač za engleski jezik i druge jezike

Vrste prijevoda (sudski tumači, i druge vrste prijevoda)

Ovjereni prijevod stručnih tekstova – Prevoditeljska agencija ABIS – Zagreb osigurava prevođenje i ovjeru svih vrsta stručnih tekstova (npr. medicinske dokumentacije, ugovora, javnih natječaja i sl.). Ovjereni prijevodi stručnih tekstova najsloženiji su i najzahtjevniji oblici prevođenja gdje pri prevođenju stručni prevoditelj i ovlašteni sudski tumač uvijek konzultira stručnjake (inženjere, pravnike, liječnike i sl.) radi kontrole i usklađenja terminologije s poslovnom praksom.
Ovjera sudskog tumača za talijanski potrebna je kod prijevoda isprava koje će se koristiti u službene svrhe, kao što su rodni listovi, vjenčani listovi, smrtni listovi, presude, sudska rješenja, svjedodžbe, diplome, prijepisi ocjena, potvrde o nekažnjavanju, potvrde o prebivalištu, punomoći, osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole, izvadci iz sudskog registra, certifikati, deklaracije, itd.

Način obračuna cijene prijevoda sudskog tumača za talijanski jezik:

  • 1 prevoditeljska kartica = 1500 znakova (bez razmaka, razmaci se ne računaju!), PDV je uključen u cijenu
  • Cijene po prevoditeljskoj kartici definiranoj po principu 1 kartica = 1500 znakova s razmacima, ili po drugačijim principima, značajno su niže od cijena navedenih u cjeniku i moguće ih je dobiti na upit

Pošaljite nam svoj dokument –> besplatna procjena
Prevoditelj.com posjeduje ISO certifikate prema zahtjevima normi ISO 9001:2008 (sustav upravljanja kvalitetom) i EN 15038:2006 (sustav upravljanja kvalitetom za prevoditeljske tvrtke).