Konferencijsko prevođenje – simultano  i konsekutivno prevođenje (tumačenje)

Simultano tumačenje – prevoditelj putem slušalica sluša govor izlagača i istovremeno prevodi u mikrofon na ciljni jezik. Za ovakvu vrstu prijevoda uvijek se koristi posebna oprema (zvučno izolirana kabina, slušalice, mikrofon, itd.).

Konsekutivno tumačenje – prevoditelj prevodi pojedine cjeline izvornog govora ili izlaganja na ciljni jezik tijekom govornikovih stanki.

Šaptano tumačenje (franc. chuchotage) – prevoditelj sjedi uz slušatelja i šaptanjem mu prevodi govor izlagača.

Cijena usluge usmenog prevođenja:

Podaci koji su nužni kako bi Prevoditelj.com mogao izraditi ponudu za simultano, konsekutivno ili šaptano tumačenje su:

  • vrijeme i mjesto održavanja skupa za koji je potreban prijevod
  • izvorni i ciljani jezik (ili jezici) prijevoda
  • broj sudionika skupa za koje je potreban prijevod
  • ako se radi o simultanom prijevodu – treba li osigurati opremu
  • vrijeme trajanja skupa za koji je potreban prijevod
  • za simultano, konsekutivno ili šaptano tumačenje od posebne je važnosti da prevoditelji unaprijed budu upoznati s terminologijom koja će se koristiti za vrijeme skupa i da im se unaprijed dostave materijali kako bi se što kvalitetnije pripremili.