Simultani prijevod

Simultani prijevod (ili konferencijsko prevođenje) i konsekutivni prijevod

Simultani prijevod – Simultani prijevod je istovremeni prijevod pri kojem prevoditelj prevodi dok govornik neprestano (ali polako) govori. Za ovakvu vrstu prijevoda, uvijek se koristi i oprema za simultani prijevod (slušalice za govornike, kabina i sl.).

Konsekutivni prijevod – Nakon izgovorene jedne misaone cjeline govornika, prevoditelj sudionicima prevodi na drugi jezik

„Šušotaž“ (franc. chuchotage – šaptanje) – Prevoditelj sjedi pored učesnika sastanka kojem je prijevod potreban te tiho ali razgovijetno glasom, šapatom, prevodi istovremeno dok govornik priča

Simultani prijevod cijena:

Podaci koji su nužni kako bi Prevoditelj.com mogao izraditi ponudu za simultani, konsekutivni ili “Šušotaž”(chochotage) prijevod su:

  • vrijeme i mjesto održavanja skupa za koji je potreban prijevod
  • izvorni i ciljani jezik (ili jezici) prijevoda
  • broj sudionika skupa za koje je potreban prijevod
  • ako se radi o simultanom prijevodu – treba li osigurati opremu
  • vrijeme trajanja skupa za koji je potreban prijevod
  • za simultano, konsekutivno ili chochotage prevođenje od posebne je važnosti da prevoditelji unaprijed budu upoznati s terminologijom koja će se koristiti za vrijeme skupa i da im se unaprijed dostave materijali da bi se što kvalitetnije pripremili