Putem ove forme (naručivanje prijevoda) možete naručiti prijevod ili zatražiti besplatnu procjenu cijene prijevoda. Prevoditelj.com tim će odgovoriti u najkraćem roku na e-mail koji navedete niže u formi, ili telefonski i pružiti vam informaciju koja je cijena prijevoda. Vaš Prevoditelj.com tim uvijek možete kontaktirati i putem svih drugih kontakata – Kontakt Prevoditelj.com – Prevoditelj i sudski tumač.

ABIS d.o.o. (Prevoditelj.com) sve dobivene podatke o naručiteljima štiti u skladu sa zakonom o zaštiti osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).
Smatra se da korisnik slanjem obrasca za narudžbu na kojem je označio da prihvaća općie uvjete i politiku privatnosti pristaje na uporabu poslanih podataka sa svrhom da se ispune ugovorne obveze i prava, te za svrhu neposrednog pružanja usluge, segmentacije kupaca, statističke obrade i obavješćivanja o ponudi.
Slažem se da ABIS d.o.o. (Prevoditelj.com) i zaposleni radnici, za svrhu odrade moje narudžbe, u tvrtci upotrebljavaju moje osobne podatke koje sam poduzeću posla/o/la putem Interneta.

Vaši podaci

 

Vaša adresa

 

Podaci u prvođenju

 

Dokument za prijevod

 

Verification