ABIS d.o.o. (Prevoditelj.com) sve dobivene podatke štiti u skladu sa zakonom o zaštiti osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).
Smatra se da korisnik slanjem popunjenog obrasca za suradnju prihvaća općie uvjete i politiku privatnosti, odnosno, da pristaje na uporabu tih podataka sa svrhom da se ispune ugovorne obveze i prava, te za svrhu neposrednog pružanja usluge i poslovne suradnje.
Slažem se da ABIS d.o.o. (Prevoditelj.com) i zaposleni radnici, za svrhu odrade moje narudžbe, u tvrtci upotrebljavaju moje osobne podatke koje sam poduzeću posla/o/la putem Interneta.

    Vaši podaci

    Vaša adresa

    Ukoliko imate prevoditeljskog iskustva, molimo da ispunite upitnik: