Sudski tumač za slovenski jezik

Prevoditelj.com – sudski tumač za slovenski jezik

Prevoditeljska agencija Prevoditelj.com (prevoditelji i sudski tumači) raspolaže stalnim stručnim sudskim tumačima za slovenski jezik i nudi izradu ovjerenih i neovjerenih prijevoda s i na slovenski jezik iz različitih područja poslovanja.

Prijevod koji izdaje ovlašteni sudski tumač i koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom naziva se ovjereni prijevod.

 

Našim prevoditeljima na raspolaganju je i svakodnevna podrška pravnika, za slučajeve kada je to potrebno da bi kvaliteta prijevoda bila besprijekorna.

Prevoditelj.com – sudski tumač za engleski jezik i druge jezike

Vrste prijevoda (sudski tumači, i druge vrste prijevoda)

Pošaljite nam vaš dokument –> besplatna procjena
Prevoditelj.com posjeduje ISO certifikate prema zahtjevima normi ISO 9001:2008 (sustav upravljanja kvalitetom) i EN 15038:2006 (sustav upravljanja kvalitetom za prevoditeljske tvrtke).
Prevođenje je pismeno ili usmeno prenošenje znanstvenih ili obavijesnih tekstova, govora i dr. iz jednoga jezika (jezik izvor) u drugi (ciljni) jezik preko prevoditelja, tumača, elektronskih strojeva. Može biti slobodno ili doslovno.

Prijevod je konačan rezultat procesa koji podrazumijeva prevođenje značenja teksta (izvornog ili polaznog) te daljnja proizvodnja novog teksta, koji je istovjetan izvornom tekstu, na drugom jeziku (ciljani jezik). Pojam „prijevod“ označava ne samo čin prevođenja već i prevedeni tekst, koji je rezultat ove aktivnosti.

Svrha je prevoditelja prevesti tekst izvornog jezika u tekst ciljanog jezika na način da se u što većoj mjeri zadrži značenje i stil teksta.

PISANI PRIJEVOD

Pisani prijevod obuhvaća pisani prijenos teksta s izvornog na drugi jezik, ili obrnuto, a prilikom izrade pisanog prijevoda treba obratiti pozornost na:

  • Nazivlje, sukladnost s nazivljem određenog područja i naručiteljevim nazivljem kao i dosljednost naziva u cijelom prijevodu
  • Gramatiku, sintaksu, pravopis, interpunkciju, dijaktritičke znakove itd.
  • Leksik: leksičku koheziju i frazeologiju
  • Stil: sukladnost s vlastitim i naručiteljevim stilskim uputama
  • Mjesne značajke: mjesna pravila i regionalne norme
  • Formatiranje
  • Ciljnu skupinu i namjenu prijevoda

USMENI PRIJEVOD je prijenos verbalne komunikacije s izvornog na ciljni jezik. Pri tome se ne radi o prijenosu pojedinih riječi, nego o prijenosu sadržaja cjeline.

SIMULTANI PRIJEVOD

Pod pojmom simultanog prevođenja podrazumijeva se direktan prijevod razgovora s jednog na drugi jezik, u isto vrijeme dok se odvija; to je vrsta prevođenja koja se koristi na skupštinama, prilikom organizacije raznih konferencija i sajmova ili prezentacija za veći broj ljudi kako bi se sudionicima koji govore različite jezike omogućilo da prisustvuju i sudjeluju u aktivnostima koje se odvijaju, i to svatko na svom jeziku.

Za pružanje usluge simultanog prevođenja potrebno je osigurati opremu za simultano prevođenje (kabine za prevoditelje, slušalice, mikrofone). Ukoliko se radi o cjelodnevnom ili višednevnom prevođenju potrebno je osigurati i više prevoditelja.

KONSEKUTIVNI PRIJEVOD

Konsekutivno prevođenje izvodi se u prisutnosti manjeg broja ljudi (poslovni sastanci, sastanci kod odvjetnika, javnog bilježnika i sl.). Konsekutivni prevoditelj reproducira prijevod na ciljani jezik za vrijeme stanke u izlaganju govornika.