SUDSKI TUMAČ

Sudski tumač je prevoditelj koji je ovlašten od strane nadležne ustanove. U Hrvatskoj je to Županijski sud ili Trgovački sud. Sudski tumač (prevoditelj) je osoba koja zadovoljava uvjete koje definira “Pravilnik o stalnim sudskim tumačima”. Isključivo sudski tumač može izdati ovjereni prijevod bilo kojeg pravnog dokumenta.

Prevoditeljska agencija ABIS Prevoditelj.com iz Zagreba ovlašteni je sudski tumač za sve jezike i kao takva pruža prevoditeljske usluge izrade ovjerenih prijevoda na više od 30 jezika svijeta. U slučaju da vam je potreban ovjereni prijevod (od strane sudskog tumača), jednostavno nam pošaljite svoj dokument na besplatnu procjenu, a mi ćemo Vam se povratno javiti u kratkom roku. Iako je naše sjedište grad Zagreb, usluge pružamo putem interneta pa naše usluge možete zatražiti od bilo kuda.

Prevoditeljska agencija Prevoditelj.com – Zagreb nudi usluge običnih prijevoda (novjerenih) i ovjerenih od strane sudskog tumača s hrvatskog na engleski, njemački, mađarski, ruski, talijanski, francuski, španjolski, slovenski, srpski, bosanski,  bugarski, makedonski, albanski, češki, slovački, poljski, portugalski, ukrajinski, finski, švedski, norveški, nizozemski, danski, litvanski, estonski, moldavski, ukrajinski, turski, hebrejski, arapski, japanski, hindu, kineski, perzijski, rumunjski i latinski, grčki i druge jezike, kao i obrnuto. Nudimo i sve moguće kombinacije jezika (prijevod s jednog jezika na drugi).

U slučaju potrebe, uvijek nas možete kontaktirati na bilo koji od naših kontakata: Prevoditelj.com prevoditelji i sudski tumači – kontakti – Zagreb.

Ovjereni prijevod je prijevod kojeg izrađuje ovlašteni sudski tumač.

Prijevod koji izdaje ovlašteni sudski tumač i koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom naziva se ovjereni prijevod.
Prevoditelj.com nudi uslugu ovjerenih prijevoda i sudskih tumača na više od 30 jezika svijeta. Ovjereni prijevod čini: prijevod izvornog teksta i potvrda istovjetnosti prijevoda s izvornikom (ovjera sudskog tumača), te žig i potpis sudskog tumača. Svakom ovjerenom prijevodu dodjeljuje se jedinstveni broj pod kojim se upisuje u knjigu ovjera određenog sudskog tumača. Rok važenja ovjerenog prijevoda je neograničen, ukoliko zakonom nije drugačije određeno. Svi službeni dokumenti ili isprave koje su u izvorniku na stranom jeziku trebaju biti prevedene na službeni jezik države u kojoj se koriste, od strane sudskog tumača za određeni strani jezik, kako bi imale dokaznu snagu u pravnom prometu države. Samo ovjereni prijevod određene javne ili privatne isprave ima dokaznu snagu javne isprave. To znači da sve isprave koje su izvorniku na stranom jeziku, kako bi imale dokaznu snagu u pravnom prometu neke države, moraju biti prevedene i ovjerene od strane sudskog tumača. Ovjereni prijevod potreban je prilikom ostvarivanja prava u postupcima pred svim tijelima državne uprave, javnim bilježnicima kao i pred sudovima.


Ovjereni prijevod stručnih tekstova – Prevoditeljska agencija ABIS – Zagreb osigurava prevođenje i ovjeru svih vrsta stručnih tekstova (npr. medicinske dokumentacije, ugovora, međunarodnih natječaja/tendera i sl.). Ovjereni prijevodi stručnih tekstova najsloženiji su i najzahtjevniji oblici prevođenja gdje pri prevođenju stručni prevoditelj i ovlašteni sudski tumač uvijek konzultira stručnjake (inženjere, pravnike, liječnike i sl.) radi kontrole u usklađenja terminologije s poslovnom praksom.


Ovjera sudskog tumača potrebna je kod prijevoda isprava koji će se koristiti u službene svrhe, kao što su rodni listovi, vjenčani listovi, smrtni listovi, presude, sudska rješenja, svjedodžbe, diplome, prijepisi ocjena, potvrde o nekažnjavanju, potvrde o prebivalištu, punomoći, osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole, izvadci iz sudskog registra, certifikati, deklaracije, itd.


Način obračuna – sudski tumač cijena prijevoda:

  • 1 prevoditeljska kartica = 1500 znakova (bez razmaka, razmaci se ne računaju!), PDV je uključen u cijenu
  • Cijene po prevoditeljskoj kartici definiranoj po principu 1 kartica = 1500 znakova s razmacima, ili po drugačijim principima, značajno su niže od cijena navedenih u cjeniku i moguće ih je dobiti na upit

Za informacije o cijenama i rokovima prijevoda, molimo da nas kontaktirate.

Za veće narudžbe odobravamo značajne popuste!


Brzina prijevoda, kako običnih prevoditelja tako i sudskih tumača je otprilike 6 kartica teksta dnevno (1 kartica = 1500 znakova bez razmaka). U slučaju potrebe moguće je prevesti i veće količune teksta na način da se tekst podijeli između više prevoditelja.

Osim usluga pisanih prijevoda, prevoditeljska agencija Prevoditelj.com nudi i sljedeće prevoditeljske usluge:

  • usluge lekture, korekture, redakture
  • usluge sudskog tumača, ovjereni prijevodi
  • simultano prevođenje
  • konsekutivno prevođenje
  • prevođenje uz pratnju
  • sudski tumači za engleski, njemački, talijanski, slovenski i druge jezike svijeta


Kontaktirati nas možete na:

ABIS d.o.o. (Sudski tumač Zagreb, Prevoditelj.com)
Preradovićeva 33
HR-10000 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 4828 042
GSM. +385 (0)98 9181 945
Fax. +385 (0)1 4828 000
Email: info@prevoditelj.com

 PRIJEVODE OVJERENE OD STRANE SUDSKOG TUMAČA DOSTAVLJAMO POŠTOM!

Pravilnici i legislativa vezana uz sudske tumače može se detaljnije provjeriti na sljedećim stranicama:

Pošaljite nam vaš dokument –> besplatna procjena

Prevoditelj.com posjeduje ISO certifikate prema zahtjevima normi ISO 9001:2008 (sustav upravljanja kvalitetom) i EN 15038:2006 (sustav upravljanja kvalitetom za prevoditeljske tvrtke).