Standardni prijevod s talijanskog na hrvatski jezik i obratno

Neovjereni prijevod teksta s talijanskog na hrvatski jezik ne sadrži ovjeru sudskog tumača za talijanski jezik. Moguće je prevođenje samo pojedinih riječi na talijanskom jeziku ili prijevod cijelih rečenica. U slučaju da ovjeravanje nije potrebno, talijansko-hrvatski prevoditelj dozvoljava i izbor slobodnog prijevoda.

Prijevod za koji nije nužna ovjera je obični tj. standardni hrvatsko-talijanski ili talijansko-hrvatski prijevod koji podrazumijeva samo pisani prijenos teksta s izvornog jezika na ciljni jezik.

Prijevod s hrvatskog na talijanski jezik (ili prijevod s talijanskog na hrvatski jezik) za koji nije potrebna ovjera sudskog tumača najčešće se dostavlja u elektroničkom obliku u formatima kao što su MS office (sve aplikacije), PDF i slično.

Navedeni prijevodi izrađuju se i dostavljaju uglavnom u papirnatom ili elektroničkom obliku. Kod prijevoda za koje nije potrebna ovjera sudskog tumača nije nužno striktno slijediti format izvornog teksta (broj stranica, raspored teksta i slika na stranici i sl.). Format se dogovara s naručiteljem prilikom narudžbe prijevoda. Različiti formati se mogu upotrebljavati ako izvorni tekst tako zahtijeva.

Stručni neovjereni prijevodi s talijanskog na hrvatski jezik najčešće se izrađuju za spise, tekstove ili dokumente kao što su prijevodi poslovne korespondencije, upute za upotrebu, tekstovi za internetske stranice, životopisi, različiti prospekti, brošure, katalozi, dopisi, jelovnici, turistički vodiči, reklamni materijali i sl.

Cijene prijevoda s hrvatskog na talijanski jezik i s talijanskog na hrvatski jezik –  već od 70 kn po stranici/kartici teksta!
Pošaljite nam svoj dokument –> besplatna procjena