Prijevod koji izdaje ovlašteni sudski tumač za njemački jezik, koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom naziva se ovjereni prijevod s njemačkog jezika (ili ovjereni prijevod na njemački jezik).

Prevoditeljska agencija Prevoditelj.com (prevoditelji i sudski tumači) raspolaže s više stalnih sudskih tumača za njemački jezik u Zagrebu (a pokrivamo i sve ostale gradove u Hrvatskoj) i nudi izradu ovjerenih i neovjerenih prijevoda s i na njemački jezik iz različitih područja.

Našim sudskim tumačima i prevoditeljima na njemački jezik i s njemačkog jezika na raspolaganju je i svakodnevna podrška pravnika, za slučajeve kada je to potrebno, kako bi kvaliteta prijevoda bila besprijekorna.

Prevoditelj.com – sudski tumači za engleski jezik i druge jezike

Vrste prijevoda (sudski tumači i druge vrste prijevoda)

Pošaljite nam svoj dokument –> besplatna procjena
Prevoditelj.com posjeduje ISO certifikate prema zahtjevima normi ISO 9001:2008 (sustav upravljanja kvalitetom) i EN 15038:2006 (sustav upravljanja kvalitetom za prevoditeljske tvrtke).