Prijevod koji izdaje ovlašteni sudski tumač za engleski jezik koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom naziva se ovjereni prijevod na engleski jezik.

Prevoditeljska agencija Prevoditelj.com (prevoditelji i sudski tumači) raspolaže stalnim sudskim tumačima za engleski jezik. Sudski tumač za engleski nudi izradu ovjerenih i neovjerenih prijevoda s i na engleski jezik iz različitih područja. Hrvatsko-engleski prevoditelj koji je ovlašten ovjeriti prijevod svojim pečatom naziva se sudski tumač za engleski jezik.

Našim prevoditeljima i sudskim tumačima na raspolaganju je i svakodnevna podrška pravnika, za slučajeve kada je to potrebno, kako bi kvaliteta prijevoda bila besprijekorna.

Prevoditelj.com – sudski tumači za svjetske jezike

Vrste prijevoda (sudski tumači i druge vrste prijevoda)

Pošaljite nam svoj dokument –> besplatna procjena
Prevoditelj.com posjeduje ISO certifikate prema zahtjevima normi:

 

Prevođenje je pisano ili usmeno prenošenje znanstvenih ili obavijesnih tekstova, govora i dr. iz jednoga jezika (izvorni jezik) u drugi (ciljni) jezik putem prevoditelja, tumača, elektroničkih strojeva. Može biti slobodno ili doslovno.

Prijevod je konačan rezultat procesa koji podrazumijeva prevođenje značenja izvornog teksta te proizvodnju novog teksta, koji je istovjetan izvornom tekstu, na drugom (ciljnom) jeziku. Pojam “prijevod“ označava ne samo čin prevođenja već i prevedeni tekst, koji je rezultat ove aktivnosti.

Svrha prevoditelja je prevesti tekst na izvornom jeziku u tekst na ciljnom jeziku i pri tom u što većoj mjeri zadržati značenje i stil teksta.

Pisani prijevod

Pisani prijevod obuhvaća pisani prijenos teksta s izvornog na ciljni jezik, i obratno, a prilikom izrade pisanog prijevoda treba obratiti pozornost na:

  • Nazivlja, sukladnost s nazivljem određenog područja i naručiteljevim nazivljem kao i dosljednost naziva u cijelom prijevodu
  • Gramatiku, sintaksu, pravopis, interpunkciju, dijakritičke znakove, itd.
  • Leksik: leksičku koheziju i frazeologiju
  • Stil: sukladnost s vlastitim i naručiteljevim stilskim uputama
  • Mjesne značajke: mjesna pravila i regionalne norme
  • Formatiranje
  • Ciljnu skupinu i namjenu prijevoda

Usmeni prijevod (tumačenje) je prijenos verbalne komunikacije s izvornog na ciljni jezik. Pri tome se ne radi o prijenosu pojedinih riječi, nego o prijenosu sadržaja cjeline.

Simultano tumačenje

Pod pojmom simultanog tumačenja podrazumijeva se prijevod govora s jednog na drugi jezik istovremeno dok govornik izlaže. Ta vrsta prevođenja koristi se na skupštinama, raznim konferencijama i sajmovima ili prezentacijama za veći broj ljudi kako bi se sudionicima koji govore različite jezike omogućilo da sudjeluju u aktivnostima koje se odvijaju, i to svatko na svom jeziku.

Za pružanje usluge simultanog tumačenja potrebno je osigurati posebnu opremu (prevoditeljske kabine, slušalice, mikrofone, itd.). Ako se radi o cjelodnevnom ili višednevnom prevođenju potrebno je osigurati i više prevoditelja.

Konsekutivno tumačenje

Konsekutivno tumačenje izvodi se na skupovima manjeg broja (poslovni sastanci, sastanci kod odvjetnika, javnog bilježnika i sl.). Prevoditelj prevodi pojedine cjeline izvornog govora ili izlaganja na ciljni jezik tijekom govornikovih stanki.