Prijevod s talijanskog na hrvatski jezik

Standardni prijevod s talijanskog na hrvatski jezik ili obrnuto

Prijevod teksta s talijanskog na hrvatski jezik za koji nije nužno osigurati ovjeru ovlaštanog sudskog prevoditelj podrazumijeva prijevod koji ne sadrži ovjeru ovlaštenog sudskog tumača za talijanski jezik. Moguće je prevođenje samo pojedinih riječi na talijanskom jeziku ili prijevod cijelih rečenica. U slučaju da ovjeravanje nije potrebno, talijansko hrvatski prevoditelj dozvoljava i izbor slobodnog prijevoda.

Prijevod za koji nije nužna ovjera, jest obični, klasični, standardni hrvatsko talijanski prijevod. Može biti i talijansko hrvatski prijevod. To podrazumijava samo pisani prijenos teksta s izvornog jezika na ciljni jezik (u ovom slučaju s talijanskog jezika na hrvatski jezik, ili obrnuto).

Prijevod sa hrvatskog na talijanski (ili prijevod sa talijanskog na hrvatski jezik) koji nije izrađen od strane ovlaštenog sudskog prevoditelja (tumača), najčešće se dostavlja u elektroničkom obliku. Razni su formati u kojima se takvi prijevodi obično dostavljaju, pa ćemo nabrojiti samo neke: MS office (sve aplikacije), PDF i slično.

Navedeni prijevodi pripremaju se uglavnom u papirnatom ili elektroničkom obliku. Kod prijevoda noji ne sadrže ovjeru sudskog tumača nije nužno striktno slijediti format izvornog teksta (broj stranica, raspored teksta i slika na stranici i sl.). Format se s naručiteljem dogovara kod narudžbe prijevoda. Različiti formati se mogu upotrebljavati ako izvorni tekst tako zahtijeva.

Stručni prijevodi bez ovjere s talijanskog na hrvatski najčešće se izrađuju za spise, tekstove ili dokumente. Neki od njih su: prijevodi poslovne korespodencije, razne upute za upotrebu, tekstovi za web stranice, životopisi (CV), različiti prospekti, brošure, katalozi, dopisi, jelovnici, turistički vodiči, razni reklamni materijali i slični pisani materijali.

Cijene prijevoda s hrvatskog na talijanski i talijanskog na hrvatski –  već od 70 HRK po stranici/kartici teksta!
Pošaljite nam Vaš dokument –> besplatna procjena