Prijevod sa slovenskog na hrvatski jezik – ovjereni ili neovjereni

Standardni slovensko-hrvatski prijevod (sa slovenskog na hrvatski jezik ili obrnuto)

Slovensko hrvatski prijevod – prijevod sa slovenskog na hrvatski jezik je prijevod koji ne sadrži ovjeru ovlaštenog sudskog tumača za slovenski jezik Iili hrvatski jezik, ako se prevodi s hrvatskog na slovenski).
Obzirom na blizinu susjedne zamlje i isprepletenost poslovanja slovenskih i hrvatskih gospodarskih subjekata, često se pojavljuje potreba za običnim prijevodom za koji nije nužno potrebna ovjera ovlaštenog sudskog tumača. Takva potreba javlja se u situacijama kad je potrebno prevesti različite tekstove sa slovenskog jezika  na hrvatski. Najčešće se prijevodi s i na slovenski jezik naručuju za prevođenje poslovne korespodencije, ili za tekstove kao što su: razne upute za uporabu, web stranice, životopisi (CV), marketinški materijali kao npr prospekti, brošure, katalozi, zatim dopisi, jelovnici, turistički vodiči, letci i slično.
Pisani hrvatsko slovenski prijevod (ili slovensko hrvatski prijevod) jest, najjednostavnije rečeno, pisani prijenos teksta s izvornog jezika na ciljni jezik.
Prijevod sa hrvatskog na slovenski (ili prijevod sa slovenskog na hrvatski jezik) za koji nije potrebna ovjera, najčešće se dostavlja u elektroničkom obliku. Uobičajeni formati su sve aplikacije MS office paketa (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point). Osim toga, česti formati za dostavu su PDF i slični formati.
Takvi prijevodi izdaju se u papirnatom ili elektroničkom obliku.
Kad se ne radi o ovjerenim prijevodima, nije nužno striktno pratiti format izvornog teksta (broj stranica, raspored teksta i slika na stranici, pečate, eventualne potpise i parafe i sl.). Točan format dogovara se s naručiteljem prijevoda prilikom same narudžbe. Različit format se može upotrebljavati ako to izvorni tekst zahtijeva.Cijene prijevoda s hrvatskog na slovenski i slovenskog na hrvatski –  već od 70 HRK po stranici/kartici teksta!

Pošaljite nam Vaš dokument –> besplatna procjena