Što je to prijevod i prevođenje, a što je strojno prevođenje?

Prevođenje u najširem smislu označava prijenos smislenog sadržaja iz jednog izražajnog medija u drugi, a u koju svrhu se koriste prevoditelji, tumači, kodeks paralelnih simbola, posebni strojevi ili računalni programi. Najuobičajenije značenje pojma, pak, označava pretakanje riječi i teksta iz jednog jezika u drugi. U još užem smislu se pod prevođenjem podrazumijeva pismeno prevođenje; za usmeno prevođenje se često koristi i izraz tumačenje.

Kod prevođenja se razlikuje doslovno prevođenje – gdje se nastoji zadržati što je moguće više formalne strukture originalnog teksta; te slobodno prevođenje u kojem se nastoji zadržati “duh” izvornika.

Prevedeni tekst se naziva prijevod.

Pisano prevođenje

Prevođenje je intelektualno vrlo zahtjevan posao koji od prevoditelja zahtjeva puno koncetracije i puno stručnog znanja iz područja koje se prevodi. Procesu prevođenja prethodi upoznavanje sa materijom i relevantnom literaturom. Pismeno prevođenje podrazumijeva prijevod fizičkih dokumenata (u tiskanoj ili elektronskoj formi). U oba slučaja, prevoditelj najčešće dobija materijal u elektronskoj formi, te ga na svom računalu obrađuje i uređuje sa ili bez pomoći nekog softverskog alata za prevođenje (TRADOS, NEUROTRAN, itd).

ABIS Prevoditelj.com je primjer jedne od prvih internet stranica u Hrvatskoj koja ima stranicu za automatski upload tekstualnih datoteka na server, odakle se iste šaljeu slobodnom prevoditelju na prijevod ili besplatnu procjenu, a sve na temelju kriterija i upisanih podataka.

Usmeno prevođenje (tumačenje)

Usmeno prevođenje (tumačenje) se dijeli na simultano i konsekutivno prevođenje.

Simultano prevođenje predstavlja složen proces tokom kojeg se paralelno odvija nekoliko različitih aktivnosti (slušanje – analiza sadržaja – anticipiranje onoga što još nije izrečeno – prevod na ciljni jezik – govor). Simultano prevođenje zahtjeva visoku koncentraciju prevoditelja, tako da jedan prevoditelj može kvalitetno prevoditi najviše 30 do 40 minuta. U tom slučaju, za prevođenje s jednog stranog jezika, neophodno je angažirati 2 simultana prevoditelja koji se međusobno izmjenjuju tijekom prevođenja.

Konsekutivno prevođenje podrazumjeva prevođenje bez korištenja uređaja (tehnike) za simultano prevođenje, tj. kada izlagač završi izlaganje u cijelosti ili prevođenje u kratkim odlomcima (kod zahtjevnih tema). Kod prevođenja dužih odlomaka, koristi se posebna tehnika bilješki kao podrška pamćenju. S obzirom da zahtjeva veći utrošak vremena, spomenuta tehnika prevođenja više odgovara prevođenju okruglih stolova, u okviru manjih radnih grupa i sl.

 

Strojno prevođenje  je proces u kome računalni program analizira tekst na jednom jeziku (polazni tekst), i potom proizvodi tekst istoga značenja na drugom jeziku, bez učešća čovjeka u tome procesu. Sličan proces je ljudsko prevođenje tekstova, u kojem čovjek koji poznaje oba jezika – polazni i ciljni, prevodi tekst. Mana takvog pristupa je što je za prevođenje velike količine tekstova potrebno puno vremena, odnosno koristi se jedinica prevoditelj/sati (dva čovjeka će obaviti istu količinu posla u dvostruko kraćem vremenu). Problemi se javljaju pri prevođenju nesrodnih jezika složenih gramatika, kod kojih izrada odgovarajućih programa nije trivijalan problem. Stoga su čak i danas obično predmetom podsmijeha dvostruki uzastopni strojni prijevodi hrvatski-engleski-hrvatski. To zapravo samo znači da vrijeme uloženo u izradu programa nije dovoljno, te da programi trebaju doradu, to nije pokazatelj nemogućnosti izrade dobrog strojnog prevoditelja.

Problemi su obično:

  • fraze (dijelovi rečenice ili cijele rečenice koje se ne mogu doslovno prevoditi, nego moraju biti uvršteni u bazu podataka jezika kao i svaka druga riječ)
  • višeznačnice i njihovo prepoznavanje

Ukoliko postoje dobro definirane gramatike oba jezika, onda izrada programa za prevođenje predstavlja onoliko obiman posao koliko su gramatike složene, no uvijek je to samo pitanje vremena, ne i izvedivosti, tj. problem je rješiv. Relativno dobri rezultati se postižu kod prevođenja srodnih (ljudskih) jezika relativno jednostavne gramatike (npr. kod prevođenja s danskog na engleski jezik i obratno). Zato danas na Internetu postoje besplatni prevoditelji ne samo pojedinih riječi (online rječnici), nego i cjelovitih tekstova za neke jezike.

Jedan od najboljih i najkorištenijih alata je trenutno popularni “Google translate”.

Pošaljite nam vaš dokument na prijevod ili besplatnu procjenu