Prijevod s njemačkog na hrvatski

Standardni prijevod s njemačkog na hrvatski jezik ili obrnuto

Obični, klasični prijevod sa njemačkog na hrvatski jezik je prijevod koji ne sadrži ovjeru sudskog tumača.

Najkraće rečeno, pisani hrvatsko njemački prijevod (ili njemačko hrvatski prijevod) je pisani prijenos teksta s izvornog jezika na ciljni jezik. Za takve prijevode dodatna ovjera sudskog tumača nije potrebna.

Prijevodi sa hrvatskog na njemački (ili sa njemačkog na hrvatski jezik) najčešće se dostavljaju i prevode u elektroničkom obliku (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, PDF i slični formati).

Prijevodi koji ne zahtijavaju ovjeru izdaju se u papirnatom ili elektroničkom obliku. Kod takvih prijevoda nije nužno slijediti format izvornog teksta (broj stranica, raspored na stranici i sl.). Format se dogovara s naručiteljem prijevoda. Različit format se može upotrebljavati ako to izvorni tekst zahtijeva.

Obični prijevodi s njemačkog na hrvatski najčešće se izrađuju i naručuju za tekstove i isprave kao što su: upute za uporabu, web stranice, životopisi (CV), prospekti, brošure, katalozi, dopisi, jelovnici, turistički vodiči, leci i dr.

Cijene prijevoda sa hrvatskog na njemački i njemačkog na hrvatski –  već od 70 HRK po stranici/kartici teksta!
Pošaljite nam Vaš dokument –> besplatna procjena