Pisani prijevod s engleskog na hrvatski i obrnuto

Standardni prijevod s engleskog na hrvatski jezik

Pojam standardnog prijevod sa engleskog jezika na hrvatski jezik odnosi se prijevod za koji nije potrebna ovjeru sudskog tumača. Takav prijevod ne sadrži ovjeru sudskog tumača, odnosno ovlaštenog prevoditelja.

U cilju dodatnog pojašnjenja, klasični pisani hrvatsko engleski prijevod (ili englesko hrvatski prijevod) je pisani prijenos teksta s izvornog jezika (engleski ili hrvatski, ovisno o smjeru prevođenja) na ciljni jezik. Naravno, može biti i obrnuto, tj. s englesnog jezika na hrvatski, ovisno o smjeru prevođenja.

Prijevodi sa hrvatskog na engleski (ili sa engleskog na hrvatski jezik) koje nije prevodio i dodatno obrađivao ovlašteni prevoditelj (ili sudski tumač) najčešće se dostavljaju i prevode u elektroničkom obliku u jednom od standardnih elektroničkih formata kao što su: PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, slični formati).

Pisani prijevodi za koje nije potrebna ovjera dostavljaju se u papirnatom ili elektroničkom obliku. Kod prijevoda koji se izrađuju na taj način, nije nužno slijediti format izvornog teksta (broj stranica, raspored na stranici i sl.). Format i način dostave se uvijek u takvim slučajevima dogovara s naručiteljem prijevoda. U slučaju da izvorni tekst tako zahtijeva, mogu se primjenjivati različiti formati prevođenja i dostave.

Takvi prijevodi najčešće se izrađuju i naručuju za razne neformalne tekstove koji ne predstavljaju službene dokumenta, kao na primjer razne upute za uporabu, tekstovi za web stranice, razne objave, životopisi (CV), prospekti, brošure, katalozi, dopisi, jelovnici, turistički vodiči, leci, memorandumi, misije, vizije i dr.

Cijene prijevoda sa hrvatskog na engleski i engleskog na hrvatski –  već od 60 HRK po stranici/kartici teksta!
Pošaljite nam Vaš dokument –> besplatna procjena