Standardni prijevod s njemačkog na hrvatski jezik i obratno

Obični, klasični prijevod s njemačkog na hrvatski jezik je prijevod koji ne sadrži ovjeru sudskog tumača.

Najkraće rečeno, pisani hrvatsko-njemački prijevod (ili njemačko-hrvatski prijevod) je pisani prijenos teksta s izvornog jezika na ciljni jezik. Za takve prijevode dodatna ovjera sudskog tumača nije potrebna.

Prijevodi s hrvatskog na njemački jezik (ili s njemačkog na hrvatski jezik) najčešće se dostavljaju i prevode u elektroničkom obliku (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, PDF i slični formati).

Prijevodi koji ne zahtijevaju ovjeru izdaju se u papirnatom ili elektroničkom obliku. Kod takvih prijevoda nije nužno slijediti format izvornog teksta (broj stranica, raspored na stranici i sl.). Format se dogovara s naručiteljem prijevoda. Različit format se može upotrebljavati ako to izvorni tekst zahtijeva.

Obični prijevodi s njemačkog na hrvatski jezik najčešće se izrađuju i naručuju za tekstove i isprave kao što su: upute za uporabu, internetske stranice, životopisi, prospekti, brošure, katalozi, dopisi, jelovnici, turistički vodiči, letci i dr.

Cijene prijevoda s hrvatskog na njemački i s njemačkog na hrvatski jezik –  već od 70 kn po stranici/kartici teksta!
Pošaljite nam svoj dokument –> besplatna procjena