Prevoditeljska agencija Prevoditelj.com (prevoditelji i sudski tumači) raspolaže stalnim stručnim sudskim tumačima za slovenski jezik i nudi izradu ovjerenih i neovjerenih prijevoda s i na slovenski jezik iz različitih područja poslovanja.

Prijevod koji izdaje ovlašteni sudski tumač koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom naziva se ovjereni prijevod.

Našim prevoditeljima na raspolaganju je i svakodnevna podrška pravnika, za slučajeve kada je to potrebno, kako bi kvaliteta prijevoda bila besprijekorna.

Prevoditelj.com – sudski tumač za engleski jezik i druge jezike

Vrste prijevoda (sudski tumači i druge vrste prijevoda)

Pošaljite nam svoj dokument –> besplatna procjena
Prevoditelj.com posjeduje ISO certifikate prema zahtjevima normi ISO 9001:2008 (sustav upravljanja kvalitetom) i EN 15038:2006 (sustav upravljanja kvalitetom za prevoditeljske tvrtke).
Prevođenje je pisano ili usmeno prenošenje znanstvenih ili obavijesnih tekstova, govora i dr. s jednog (izvornog) jezika u drugi (ciljni) jezik putem prevoditelja, tumača i elektroničkih strojeva. Može biti slobodno ili doslovno.

Prijevod je konačan rezultat procesa koji podrazumijeva prevođenje značenja izvornog teksta te daljnju proizvodnju novog teksta, koji je istovjetan izvornom tekstu, na drugom (ciljnom) jeziku. Pojam “prijevod“ označava ne samo čin prevođenja već i prevedeni tekst, koji je rezultat ove aktivnosti.

Svrha prevoditelja je prevesti tekst izvornog jezika u tekst ciljnog jezika na način da se u što većoj mjeri zadrži značenje i stil teksta.

Pisani prijevod

Pisani prijevod obuhvaća pisani prijenos teksta s izvornog na drugi jezik, ili obrnuto, a prilikom izrade pisanog prijevoda treba obratiti pozornost na:

  • Nazivlje, sukladnost s nazivljem određenog područja i naručiteljevim nazivljem kao i dosljednost naziva u cijelom prijevodu
  • Gramatiku, sintaksu, pravopis, interpunkciju, dijakritičke znakove, itd.
  • Leksik: leksičku koheziju i frazeologiju
  • Stil: sukladnost s vlastitim i naručiteljevim stilskim uputama
  • Mjesne značajke: mjesna pravila i regionalne norme
  • Formatiranje
  • Ciljnu skupinu i namjenu prijevoda.

Usmeni prijevod je prijenos verbalne komunikacije s izvornog na ciljni jezik. Pri tome se ne radi o prijenosu pojedinih riječi, nego o prijenosu sadržaja cjeline.

Simultani prijevod (tumačenje)

Pod pojmom simultanog tumačenja podrazumijeva se prijevod govora s jednog na drugi jezik istovremeno dok govornik izlaže. Ta vrsta prevođenja koristi se na skupštinama, raznim konferencijama i sajmovima ili prezentacijama za veći broj ljudi kako bi se sudionicima koji govore različite jezike omogućilo da sudjeluju u aktivnostima koje se odvijaju, i to svatko na svom jeziku.

Za pružanje usluge simultanog tumačenja potrebno je osigurati posebnu opremu (prevoditeljske kabine, slušalice, mikrofone, itd.). Ako se radi o cjelodnevnom ili višednevnom prevođenju potrebno je osigurati i više prevoditelja.

Konsekutivni prijevod (tumačenje)

Konsekutivno tumačenje izvodi se na skupovima manjeg broja ljudi (poslovni sastanci, sastanci kod odvjetnika, javnog bilježnika i sl.). Prevoditelj prevodi pojedine cjeline izvornog govora ili izlaganja na ciljni jezik tijekom govornikovih stanki.