Prevođenje u najširem smislu označava prijenos smislenog sadržaja iz jednog izražajnog medija u drugi, a u tu svrhu se koriste prevoditelji, tumači, kodeks paralelnih simbola, posebni strojevi ili računalni programi. Najuobičajenije značenje pojma označava pretakanje riječi i teksta iz jednog jezika u drugi. U još užem smislu se pod prevođenjem podrazumijeva pisano prevođenje dok se za usmeno prevođenje često koristi i izraz tumačenje.

Kod prevođenja se razlikuje doslovno prevođenje – gdje se nastoji zadržati što je moguće više formalne strukture izvornog teksta, te slobodno prevođenje u kojem se nastoji zadržati “duh” izvornika.

Prevedeni tekst se naziva prijevod.

Pisano prevođenje

Prevođenje je intelektualno vrlo zahtjevan posao koji od prevoditelja zahtjeva puno koncentracije i stručnog znanja iz područja koje se prevodi. Procesu prevođenja prethodi upoznavanje s materijom i relevantnom literaturom. Pisano prevođenje podrazumijeva prijevod fizičkih dokumenata (u tiskanom ili elektroničkom obliku). U oba slučaja, prevoditelj najčešće zaprimi materijal u elektroničkom obliku, te ga na svom računalu obrađuje i uređuje sa ili bez pomoći nekog softverskog alata za prevođenje (TRADOS, NEUROTRAN, itd.).

ABIS Prevoditelj.com je primjer jedne od prvih internetskih stranica u Hrvatskoj koja ima stranicu za automatski upload tekstualnih datoteka na server, odakle se iste šalju slobodnom prevoditelju na prijevod ili besplatnu procjenu, a sve na temelju kriterija i upisanih podataka.

Usmeno prevođenje (tumačenje)

Usmeno prevođenje (tumačenje) se dijeli na simultano i konsekutivno tumačenje.

Simultano tumačenje predstavlja složeni proces tijekom kojeg se paralelno (simultano) odvija nekoliko različitih aktivnosti (slušanje – analiza sadržaja – anticipiranje onoga što još nije izrečeno – prijevod na ciljni jezik – govor). Prevoditelj prevodi dok govornik izlaže što zahtjeva visoku koncentraciju i stoga jedan prevoditelj može kvalitetno prevoditi najviše 20 do 30 minuta. U tom slučaju, za prevođenje s jednog stranog jezika, neophodno je angažirati 2 simultana prevoditelja koji se međusobno izmjenjuju tijekom prevođenja.

Za konsekutivno tumačenje nije potrebna oprema kao za simultano tumačenje. Prevoditelj prevodi pojedine cjeline izvornog govora ili izlaganja na ciljni jezik tijekom govornikovih stanki. Kod prevođenja dužih odlomaka koristi se posebna tehnika bilješki kao podrška pamćenju. S obzirom da zahtjeva veći utrošak vremena, spomenuta tehnika prevođenja više odgovara prevođenju okruglih stolova, u okviru manjih radnih grupa i sl.

Strojno prevođenje je proces u kojem računalni program analizira tekst na jednom jeziku (izvorni tekst), a potom proizvodi tekst istoga značenja na drugom jeziku, bez učešća čovjeka u tome procesu. Sličan proces je ljudsko prevođenje tekstova, u kojem čovjek koji poznaje oba jezika – izvorni i ciljni, prevodi tekst. Mana takvog pristupa je što je za prevođenje velike količine tekstova potrebno puno vremena, odnosno koristi se jedinica prevoditelj/sati (dvije osobe će obaviti istu količinu posla u dvostruko kraćem vremenu). Problemi se javljaju pri prevođenju nesrodnih jezika složenih gramatika, kod kojih izrada odgovarajućih programa nije trivijalan problem. Stoga su čak i danas obično predmetom podsmijeha dvostruki uzastopni strojni prijevodi hrvatski-engleski-hrvatski. To zapravo samo znači da vrijeme uloženo u izradu programa nije dovoljno, te da programi trebaju doradu, a ne pokazatelj nemogućnosti izrade dobrog strojnog prevoditelja.

Problemi su obično:

  • fraze (dijelovi rečenice ili cijele rečenice koje se ne mogu doslovno prevoditi, nego moraju biti uvršteni u bazu podataka jezika kao i svaka druga riječ)
  • višeznačnice i njihovo prepoznavanje

Ako postoje dobro definirane gramatike oba jezika, onda je izrada programa za prevođenje zahtjevna koliko su gramatike složene, no uvijek je to samo pitanje vremena, ne i izvedivosti, tj. problem je rješiv. Relativno dobri rezultati se postižu kod prevođenja srodnih (ljudskih) jezika relativno jednostavne gramatike (npr. kod prevođenja s danskog na engleski jezik i obratno). Zato danas na Internetu postoje besplatni prevoditelji ne samo pojedinih riječi (online rječnici), nego i cjelovitih tekstova za neke jezike.

Jedan od najboljih i najkorištenijih alata je popularni “Google translate”.

Pošaljite nam svoj dokument na prijevod ili besplatnu procjenu