Standardni prijevod s engleskog na hrvatski jezik i obratno

Pojam standardnog prijevoda s engleskog na hrvatski jezik odnosi se na prijevod za koji nije potrebna ovjera sudskog tumača.

U cilju dodatnog pojašnjenja, klasični pisani hrvatsko-engleski prijevod (ili englesko-hrvatski prijevod) je pisani prijenos teksta s izvornog jezika (engleski ili hrvatski, ovisno o smjeru prevođenja) na ciljni jezik.

Prijevodi s hrvatskog na engleski jezik (ili s engleskog na hrvatski jezik) bez ovjere sudskog tumača najčešće se dostavljaju i prevode u elektroničkom obliku u jednom od standardnih elektroničkih formata kao što su: PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, i sl.

Kod takvih prijevoda, nije nužno slijediti format izvornog teksta (broj stranica, raspored na stranici i sl.). Format i način dostave se uvijek u takvim slučajevima dogovara s naručiteljem prijevoda. U slučaju da izvorni tekst tako zahtijeva, mogu se primjenjivati različiti formati prevođenja i dostave.

Takvi prijevodi najčešće se izrađuju i naručuju za razne neformalne tekstove koji ne predstavljaju službene dokumente, kao što su razne upute za uporabu, tekstovi za internetske stranice, razne objave, životopisi, prospekti, brošure, katalozi, dopisi, jelovnici, turistički vodiči, letci, memorandumi, misije, vizije i dr.

Cijene prijevoda s hrvatskog na engleski jezik i s engleskog na hrvatski jezik –  već od 60 kn po stranici/kartici teksta!
Pošaljite nam svoj dokument –> besplatna procjena